CBD heeft een nieuwe klassificatie: ‘novel food’

Op zondag 20 januari 2019 is in de Novel Food Catalogus Cannabidiol vervangen door cannabinoïden. Dit betekent dat alle CBD-producten die op dit moment in Nederland verkocht worden een Novel Food status hebben.

Novel foods zijn voedingsmiddelen en ingrediënten die niet vóór 15 mei 1997 binnen de Europese Unie (EU) als voedingsmiddel werden verkocht. Deze Novel Foods moeten worden getoetst aan de Europese Verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen (Novel Food Verordening). De uitgangspunten voor deze verordening zijn dat het nieuwe voedingsmiddel:

• geen gevaar mag opleveren voor de consument.
• de consument niet mag misleiden.
• niet minder voedingsstoffen mag leveren dan het originele product.

Wat gebeurt er nu?

De Novel Food Verordening is een Europese verordening. Elk land gaat individueel beoordelen hoe de Novel Food status van cannabinoïden behandeld wordt, zo ook in Nederland. Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal het Agentschap CBG, afdeling Nieuwe Voedingsmiddelen, nagaan of het product veilig is. Op welke termijn dit gebeurt en met welke uitkomst is nog onbekend.

De European Industrial Hemp Association (EIHA) pleit op dit moment in Brussel voor een overgangsperiode totdat de Novel Food aanvraag wordt goedgekeurd. Het Cannabinoïden Advies Bureau Nederland (CAN) benadrukt als partner van de EIHA het belang van deze overgangsperiode. CBD mag overigens op dit moment gewoon verkocht worden in Nederland.

Radar onderzocht wat als CBD olie illegaal wordt?

Producent van CBD-producten en tevens voorzitter van de European Industrial Hemp Association Mark Reinders zegt dat de geest uit de fles is. ‘Mensen gebruiken het massaal en zullen daar niet zomaar mee stoppen. De Europese voedseltesten en veiligheidsrapporten kosten veel tijd. Het kan wel tussen de achttien maanden en vijf jaar duren. Onze vrees is dat mensen dan op illegale wijze toch proberen aan de producten te komen, als het ministerie van VWS besluit dat de producten tijdelijk van de markt moeten worden gehaald.’ Die vrees is niet geheel onterecht, blijkt uit ons onderzoek. Radar heeft een kleine enquête gehouden onder CBD-gebruikers daaruit blijkt dat meer dan de helft, 53 procent, de CBD-producten illegaal zou gaan kopen als het in de winkel niet meer te krijgen is.

Bekijk [hier] de uitzending van radar.

Keurmerk in ontwikkeling voor CBD

Het CAN is met de branche bezig met het ontwikkelen van een keurmerk zodat het voor consumenten duidelijk wordt of de CBD aan de door de markt zelf opgestelde kwaliteitseisen voldoet. Ze zijn nog bezig met de ontwikkeling, maar zal op korte termijn geïntroduceerd kunnen worden.

Bron: Radar